Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Pierwsze spotkanie Komitetu Programowo-Naukowego
Pierwsze spotkanie Komitetu Programowo-Naukowego

Dnia 8 czerwca 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Programowo-Naukowego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, który będzie obradował w dniach 8-9 września 2007 r. w Olsztynie.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2005 r. przyjął uchwały w sprawach dotyczących organizacji V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich i XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP. Zjazd Powszechny odbędzie się w dniach 6 - 8 września 2007 r. w Olsztynie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli mgr Marlena Koter (dyrektor AP w Olsztynie) - przewodnicząca oraz: mgr Danuta Kasparek, mgr Marek Kuczyński, mgr Mariusz Korejwo (z AP w Olsztynie) i wiceprezesi ZG SAP: dr Zbigniew Pustuła i dr Jan Macholak.
Do udziału w Komitecie Programowo-Naukowym Zjazdu zaproszeni zostali: prof. Daria Nałęcz (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), prof. Jarosław  Porazinski (prezes ZG SAP), mgr Eugeniusz Borodij (wiceprezes ZG SAP), dr Zbigniew Pustuła (wiceprezes ZG SAP), dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Sekretarz Generalny SAP), dr hab. Władysław Stępniak (czł. ZG SAP), mgr Henryk Krystek (czł. ZG SAP), dr Waldemar Chorążyczewski (przew. Oddz. SAP w Toruniu). Przewodniczący Sekcji: dr Hanna Krajewska, mgr Ewa Seweryn-Duda, mgr Ewa Suchmiel i mgr Leszek Bodio oraz: mgr Przemysław Wojciechowski (czł. ZG SAP) i mgr Marlena Koter. Z NDAP: dr Andrzej Biernat (dyrektor generalny NDAP), dr Jacek Krochmal i dr Tadeusz Krawczak (NDAP). Z ośrodków akademickich: prof. Bohdan Ryszewski (UWM Olsztyn), prof. Norbert Kasparek (UWM Olsztyn), ks. prof. Andrzej Kopiczko (dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Olsztynie), prof. Stanisław Sierpowski (UAM w Poznaniu), prof. Janusz Tandecki (UMK w Toruniu) i prof. Stanisław Skupieński (UMCS w Lublinie). Z organizacji wspołpracujących z SAP: ks. prof. Jan Związek (przewodniczący Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych), mgr Lech Mądry (przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów i płk. rez. mgr Tadeusz Koczowski (prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych).

Źródło: http://www.sap.waw.pl/Zjazd_SAP_-_Olsztyn_2007.htm

12.01.2007
strzałka do góry