Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > XIII edycja konferencji z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA
XIII edycja konferencji z cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA

Zapraszamy pierwszych 10 osób do BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w konferencji: BACKUP ONLINE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Backup, chociaż jest czynnością tak starą jak samo przechowywanie danych, wciąż ma swoje istotne miejsce wśród procesów mających zagwarantować bezpieczeństwo danych.

Usługi backupu danych online stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod wykonywania kopii zapasowych. Wszystko to za sprawą dostępu do coraz szybszych łączy internetowych oraz rosnącej na tym rynku konkurencji.


Backup online pozwala zapewnić wszystkie warunki skutecznego i bezpiecznego backupu danych. W szczególności spełnia on kryteria związane z przechowywaniem kopii zapasowej poza fizyczną lokalizacją użytkownika lub firmy (zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub utratą np. na skutek pożaru lub powodzi) oraz zapewnia poufność danych (szyfrowanie, przesyłanie danych bezpiecznym kanałem). Łatwe w użyciu i w pełni zautomatyzowane oprogramowanie do backupu pozwala natomiast zapomnieć o ręcznym wykonywaniu kopii.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

PROGRAM
10:00     Wykład: Systemy zarządzania dokumentacją elektroniczną w aspekcie ochrony informacji. 
Badanie preferencji polskich firm w zakresie stosowania metod archiwizowania informacji.

1.     Zarządzanie informacją - zmiana paradygmatu funkcjonowania firm
2.     Kategorie wiedzy a informacja chroniona
3.     Ochrona informacji w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstwa
4.     Profesjonalne narzędzia ochrony informacji
 - Przykład wykorzystania back-up'u do potrzeb archiwizowania informacji
 - Niektóre korzyści i ograniczenia
 - alternatywne instrumenty służące archiwizowaniu informacji
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara, Politechnika Wrocławska
dr inż. Artur Pajkert, specjalista w zakresie archiwizacji dokumentów elektronicznych

11:00     Wykład: Polityka backupu w firmie – zabezpieczenie ciągłości przetwarzania danych.
 Archiwizacja dokumentów w modelu SaaS oraz Cloud Computing.

1.     Zasady archiwizowania dokumentów - definicje, uregulowania prawne, praktyka firmowa.
2.     Wykorzystywanie do archiwizacji dokumentów usług dostarczanych w modelu SaaS i Cloud Computing.
3.     Archiwizacja dokumentów w ramach e-usług.
4.     Polityka zabezpieczania ciągłości dostępu do dokumentów w warunkach rozwiązań mieszanych.
5.     Przykłady rozwiązań.
Krzysztof Chełpiński, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

11:20     Prezentacja firmy:  Systemy automatycznego tworzenia kopii zapasowych i bezpiecznego ich przechowywania , czyli backup w chmurach - podejście biznesowe
1.    Potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie archiwizacji i składowania danych.
2.    Wykorzystanie systemów backupu i rola backupu online w tych systemach.
3.    Korzyści z zastosowania backupu online.
4.    iBard24 Backup Online jako przykład najodpowiedniejszego narzędzia do backupu danych.
Łukasz Żur, iBard24 Backup Online

12:00     Przerwa, poczęstunek

12:30     Wykład: Czy backup online  jest potrzebny
-     stereotypy dotyczące backupu online
-     z jakich plików korzystamy i jakie jest ich znaczenie
-     gdzie przechowywane są pliki
-     jakie jest ryzyko utraty plików i konsekwencje ich utraty
-     jakie są możliwe metody ochrony – wady i zalety
-     jakie cechy backupu online czynią go dobrym rozwiązaniem
-     jakie cechy powinno mieć rozwiązanie backupowe by dobrze służyć
Piotr Hałasiewicz, Team Solutions

13:00     Prezentacja: Jak najlepiej zabezpieczyć swoje dokumenty – NetBackup, Enterprise Vault
1.    Po co zabezpieczać dokumenty?
2.    Backup – słowo klucz dla zabezpieczenia danych
3.    A może zamiast backupu – archiwizacja?
4.    Archiwizacja i backup: kompleksowe podejście do zabezpieczenia dokumentów – jak je zrealizować?
Jerzy Janowski, Symantec Poland

13:30     Wykład: Dokument elektroniczny i metody zapewnienia jego integralności, niezaprzeczalności w kontekście obowiązujących przepisów i planowanych zmian w prawie
Zostaną omówione elementy charakterystyczne dla dokumentu elektronicznego i sposoby jego zabezpieczenia przed zmianami w trakcie przesyłania, udostępniania i przechowywania.
W związku z trwającymi pracami nad zmianami ustaw dotyczącymi tej problematyki ( np. ustawa o podpisach elektronicznych) zostaną omówione obszary proponowanych zmian i ich wpływ na istniejący stan.
Wiesław Paluszyński, Trusted Information Consulting Sp. z o.o.

14:00     Wykład: Wartość dowodowa podpisu elektronicznego po upływie znacznego czasu.
 mec. Jarosław Mojsiejuk, PIIiT


14:30     Przerwa na kawę

14:50     Wykład: Ochrona danych osobowych w warunkach backupu online.
 Anna Kobylańska, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa

15:30     Wykład: Automatyczna identyfikacja dokumentów według globalnych standardów
-     Istota i korzyści automatycznej identyfikacji dokumentów wg globalnych standardów
-     Standardy globalne dla identyfikacji dokumentów i innych danych biznesowych związanych ze składowaniem i archiwizacją dokumentów
-     Symboliki kodów kreskowych dla znakowania dokumentów według globalnych standardów
-     Dobre praktyki przy wdrażaniu systemów automatycznej identyfikacji dokumentów
Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska

16:15     Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Koszt udziału jednej osoby w konferencji wynosi:
- 0 zł
- 900 zł + 22% VAT => dla przedstawicieli firm z sektora IT

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie w obradach.

 

FORMULARZ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU*
www.cpi.com.pl/imprezy/2009/bode/free/index.php
*Liczba miejsc bezpłatnych ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

W celu uzyskania faxowego formularza zgłoszeniowego, prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem:
Agata Soboń; pr@cpi.com.pl; 022 870 69 78

03.11.2009
strzałka do góry