Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.”
Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.”

Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.


Celem konferencji, w której uczestniczą także archiwiści z Ukrainy, Litwy, Rosji i Włoch jest przedstawienie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy naukowej i problemów współczesnej dokumentacji archiwalnej, będącej świadectwem wspólnych losów. Referaty dotyczyć będą także budownictwa archiwalnego, źródeł historycznych, tradycji górniczych i kultu świętych.


Do Komitetu Honorowego zaprosiliśmy: Prezydenta Nowego Sącza, Burmistrza Bochni i Burmistrza Starego Sącza, Prezydenta Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Biskupa Diecezji Tarnowskiej oraz Ambasadorów Węgier, Republiki Czeskiej i Słowacji.


Zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegóły w załącznikach.

16.05.2008
strzałka do góry