Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Prawo archiwalne - konferencja w Toruniu
Prawo archiwalne - konferencja w Toruniu

W dniach 20-21 kwietnia 2007 r. odbyła się w Toruniu międzynarodowa konferencja nt.: Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian. W ciągu dwóch dni wygłoszonych zostało 12 referatów przez prelegentów z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Niemiec oraz Polski.


Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z prawem archiwalnym obowiązującym u naszych sąsiadów i prawem kanonicznym, które reguluje organizację archiwów kościelnych (referat wygłosił ks. Jan Związek z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie). Prof. Halina Robótka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przedstawiła kilka refleksji na temat polskiego prawa archiwalnego. Poruszyła m. in. problem czy ustawa ma dotyczyć narodowego zasobu archiwalnego czy tylko państwowego, sprawę archiwów wyodrębnionych i nadzoru nad nimi, ponieważ mimo przynależności do sieci archiwów państwowych posiadają dużą autonomiczność. Prelegentka wskazała również na konieczność ustalenia spraw formalnych, opracowania tezaurusa, terminologii archiwalnej przydatnej prawnikom na etapie redagowania tekstu jak i archiwistom w codziennej pracy, uregulowania obowiązujących zasad i norm czy spraw związanych z przygotowaniem zawodowym i formami zatrudniania archiwistów państwowych oraz zakładowych oraz podnoszenia prestiżu archiwum.
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, którzy omówili podstawy prawne działania IPN na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także polskie prawo archiwalne w kontekście archiwum wyodrębnionego IPN.
Materiały z powyższej konferencji zostaną wkrótce opublikowane.

Opracowała: Agnieszka Wojciechowska 

Żródło: http://www.archiwa.net/print.php?what=news&id=460 

27.08.2007
strzałka do góry