Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości

W dniach 10 -12 listopada 2006 roku Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowało konferencję pod hasłem: Archiwista – status zawodowy i odpowiedzialność zawodowa.

Konferencję otworzyła i powitała gości oraz uczestników Prezes Zarządu Stowarzyszenia  Archiwistów Instytucji  Wymiaru Sprawiedliwości – Ewa Seweryn–Duda.


Następnie głos zabrał Pan dr Andrzej Biernat Dyrektor Generalny w  Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych -, który powitał zebranych i przedstawił temat - „ Status zawodowy archiwisty w świetle VII Europejskiej Konferencji Archiwów, która odbyła się w Warszawie  w dniach 18 – 20.05.2006r” .

Kolejnym mówcą była Pani prof. Halina Robótka z Instytutu Historii i Archiwistyki  Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, która  przedstawiła temat: „Model archiwum zakładowego w prawodawstwie polskim”.

Po wprowadzeniu przygotowanym przez Panią Teresę Zarębę – Kierownika Archiwum Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu rozpoczęła się szeroka dyskusja  na temat: „Kompetencje zawodowe, a potrzeby użytkowników” . Z uwagi na dużą ilość dyskutantów ciąg dalszy dyskusji przeniesiono na dzień następny.

Po przerwie jako pierwszy zabrał głos ks. prof. Jan Związek - Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, który przedstawił temat:„Rola i znaczenie archiwisty kościelnego”.                                                                                                                                                      

Następnie głos zabrała Pani dr Hanna Krajewska - Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, która opowiedziała uczestnikom konferencji o stowarzyszeniach archiwalnych w Europie, roli i znaczeniu Międzynarodowej Rady Archiwów. Zaprezentowała również multimedialny pokaz zbiorów archiwalnych z Islandii.                   

Realizację Rozporządzenia  Ministra Zdrowia” w sprawie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w miejscu pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki i o obowiązkach zakładu pracy tym zakresie” - przedstawiła Pani dr Elżbieta Szymańska – kierownik Pionu Higieny Pracy w WSSE we Wrocławiu.

Na zakończenie Pani Ewa Seweryn - Duda odczytała list z Ministerstwa Sprawiedliwości z informacją dotyczącą postulatów środowiska archiwistów instytucji wymiaru sprawiedliwości zgłoszonych na poprzednich konferencjach, organizowanych w ramach Sekcji AIWS SAP.  .

W dniu następnym uczestnicy konferencji zwiedzili Pragę.

W ostatnim dniu konferencji odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności w mijającym roku oraz plan pracy na rok następny. Podjęto uchwałę o poszerzeniu składu zarządu do ośmiu osób.

W wyniku wyborów do Zarządu zostali wybrani: Michał Kokociński z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Grażyna Szczęsna z Prokuratury Rejonowej w Śremie i Romana Miłaszewska-Puzio z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie.

Odbyło się również posiedzenie uzupełnionego, pełnego składu Zarządu Stowarzyszenia  oraz spotkania inaugurujące Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ponadto Zarząd zadecydował o  powierzeniu Panu dr Bolesławowi Fenglerowi – Kierownikowi Archiwum Sądu Okręgowego w Szczecinie, funkcji pełnomocnika dla sądownictwa powszechnego.

Konferencja zakończyła się w niedzielę, uczestnicy po obiedzie rozjechali się do domów.

Źródło: http://www.saws.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=35

12.01.2007
strzałka do góry