Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Warsztaty w ramach projektu europejskiego TAPE
Warsztaty w ramach projektu europejskiego TAPE

W dniach 23.11-24.11.2006 odbyły się dwudniowe warsztaty realizowane w ramach projektu europejskiego TAPE mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami budowy, zapisu i odtwarzania materiałów audiowizualnych oraz wynikających z tego zagrożeń i sposobów ochrony. Poruszone zostaną też tematy związane z digitalizacją materiałów audiowizualnych.


Organizatorami warsztatów były: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Ochrona Zbiorów Audiowizualnych - Europejski Projekt Szkoleń TAPE
W ramach unijnego programu Kultura 2000 Europejska Komisja ds. Zabezpieczania i Dostępu (European Commission for Preservation and Access - ECPA) otrzymała dofinansowanie projektu TAPE. Projekt rozpoczął się jesienią 2004 r. i potrwa do roku 2007.
W realizacji przedsięwzięcia uczestniczy Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, z ramienia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Projekt TAPE dotyczy kolekcji audiowizualnych jako istotnej części dziedzictwa kulturowego Europy. Skierowany jest on do instytucji kultury i placówek badawczych, posiadających kolekcje audiowizualne, a w szczególności do tych instytucji, których materiały audiowizualne nie stanowią głównej części ich zbioru.

Cele projektu to:
- promowanie świadomości potrzeby zabezpieczenia i ochrony kolekcji audiowizualnych,
- przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się ochroną i digitalizacją tych materiałów
- opracowanie pomocniczych materiałów szkoleniowych.

Koordynatorem projektu jest  Europejska Komisja ds. Zabezpieczania i Dostępu (European Commission for Preservation and Access - ECPA), zaś współorganizatorami: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Polska), Fińskie Archiwum Muzyki Jazzowej i Popularnej (Finnish Jazz & Pop Archive), Phonogrammarchiv (Austria), Austriacka Akademia Nauk (Österreichsche Akademie der Wissenschaften) oraz Centrum Konserwacji, Introligatorstwa i Reprografii Archiwów Państwowych we Włoszech (Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Resturo degli Archivi di Stato - CFLR).
 
Działania projektu TAPE obejmują szkolenia pracowników zajmujących się kolekcjami audiowizualnymi oraz przygotowanie materiałów wprowadzających w zagadnienia ochrony i digitalizacji materiałów audiowizualnych. Publikacje będą zawierały przegląd zbiorów audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji „ukrytych” w różnych instytucjach, w celu ukazania bogactwa dziedzictwa audiowizualnego w krajach partnerskich. Grupa specjalistów zajmuje się badaniem technicznych aspektów istniejących już rozwiązań w dziedzinie ochrony, konserwacji i digitalizacji materiałów audiowizualnych. Inne grupy robocze projektu koncentrują się na wymaganiach użytkowników oraz metodach udostępniania  materiałów, nie tylko z punktu widzenia sposobu ich prezentacji, użyteczności, form przekazu informacji, lecz również pod kątem  potrzeb głównych użytkowników archiwów audiowizualnych. Działania grup roboczych kładą nacisk na praktyczną stronę podejmowanych zagadnień, a wyniki ich prac zostaną wykorzystane w programach szkoleń.

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=463

12.01.2007
strzałka do góry