Archiwistyka_tlo
Katalog firm branży archiwistycznej

Logo firmy
Kilińskiego 58
33-300 Nowy Sącz
telefon: 018 449 27 00
fax: 018 443 82 90
Zadaj pytanie
OSTOJA Sp. z o.o.
Spółka wpisana jest do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Małopolskiego i posiada uprawnienia do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych i upadłych podmiotów gospodarczych i instytucji. Naszymi głównymi zadaniami jest: - przechowywanie zasobów archiwalnych firm zlikwidowanych i istniejących - stały nadzór, obsługa bieżąca archiwów zakładowych - skanowanie dokumentacji - organizacja, porządkowanie i opracowanie akt w archiwach zakładowych - brakowanie i niszczenie akt, transport i nadzór nad powierzonymi archiwaliami Nasza oferta skierowana jest do Syndyków, Likwidatorów a także do Dyrekcji instytucji i przedsiębiorstw. Dokonujemy również archiwizacji dokumentów na terenie zakładów pracy w celu jej uporządkowania, nadania kategorii i stworzenia spisów zdawczo – odbiorczych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej. Zapewniamy wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług.
Produkty i uslugi firmy:
Firma nie wprowadziła danych dotyczących swoich produktów
strzałka do góry