Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
Dokumenta Radom
Kasztelańska 36a
26-600 Radom
telefon: 601 160 440
fax: (48) 333 27 96
Zadaj pytanie
Archiwizacja dokumentów
Odpowiednie oraz systematyczne porządkowanie i archiwizowanie dokumnetów firmowych pozwala zachować przejrzystość i bezpieczeństwo dokumentacji oraz akt. DOKUMENTA Radom zajmuje się kompleksowym opracowaniem (porządkowaniem) wszelkiej dokumentacji kategorii niearchiwalnej B (B50-B5, BE, Bc, dokumentacji technicznej, opracowaniem akt osobowych), a także materiałów archiwalnych kategorii A. Nasza firma starannie wykonuje prace archiwistyczne wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami prawnymi. Po procesie archiwizacji dokumentów i akt firmowych zdobywają Państwo uporządkowaną dokumentację z pełną ewidencją w formie elektronicznej, a także papierowej. Akta są zabezpieczone w odpowiednio przystosowanych pudełkach archiwizacyjnych BEZKWASOWYCH typu JUMBO i profesjonalnie oznaczone, z kolei nasi specjaliści prowadzą szkolenia z zakresu porządkowania i archiwizacji dokumentów, dzięki którym użytkowanie archiwum firmowego oraz dokumentacji staje się bardziej sprawne i efektywne. DOKUMENTA Radom zatrudnia wykwalifikowanych archiwistów oraz posiada własny wypracowany i sprawdzony know-how, dotyczący zarządzania dokumentacją, prowadzenia składnicy akt wraz z ich porządkowaniem i archiwizowaniem oraz bezpiecznego niszczenia nośników informacji. Porządkowanie zasobów archiwum zakładowego obejmuje: - odpowiednie rozmieszczenie oraz oznaczenie regałów - kompleksowe porządkowanie poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji akt kategorii A i B - wydzielenie (brakowanie) kat. B, których okres przechowywania już minął - spakowanie odpowiednio opisanych oraz uporządkowanych akt w pudła archiwizacyjne lub związanie - sporządzenie ewidencji w postaci spisów zdawczo-odbiorczych w formie papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach - przekazanie odpowiedniej osobie uporządkowanego zasobu oraz przeszkolenie jej w zakresie dalszego, zarządzania archiwum firmowym i dokumentacją - wystąpienie w Państwa imieniu do odpowiedniego Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na ich zniszczenie gdy istnieje taka konieczność Uzupełnieniem usługi archiwizacji jest opieka nad archiwum, w ramach której nasi pracownicy wykonują bieżącą obsługę archiwum w zakresie: - cyklicznego przyjmowania do archiwum, przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej i nadanie im odpowiedniej numeracji - sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych - cykliczne wybrakowanie (po konsultacji z wytwórcą) akt, których okres przechowywania upłynął wraz z wykonaniem spisów - wyszukanie i udostępnianie upoważnionym pracownikom dokumentów znajdujących się w zasobie - opracowanie harmonogramu odwiedzin w poszczególnych archiwach zgodnie z potrzebami Klienta Miesięczny koszt usługi zawierający wszystkie powyższe elementy, szacowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.
strzałka do góry