Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
telefon: (0-22) 826 8130
fax: (0-22) 82681 30
Zadaj pytanie
Archiwum PAN
Dokumentacja towarzystw i instytucji naukowych (Kasa im. J. Mianowskiego, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Polskie Towarzystwo Historyczne); materiały archiwalne PAN i placówek PAN; spuścizny archiwalne po uczonych; inwentarz centralny materiałów źródłowych do dziejów nauki i techniki polskiej; mikrofilmy; fotokopie i fotografie.
strzałka do góry