Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ARCHIWA
ul. Stylowa 2d/46
80-180 Gdańsk Borkowo
telefon: 608-787-196
fax:
Zadaj pytanie
KOMPLEKSOWA USŁUGA ARCHIWIZACJI
- przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej przeterminowanej do zniszczenia - uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B-2 do B-0 oraz kategorii A, zgodnie z obowiązującymi przepisami - sporządzanie dokumentacji wykonanych prac (ewidencja akt) w formie drukowanej oraz elektronicznej - przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi wraz z dokumentacją - szkolenie pracownika wyznaczonego do obsługi archiwum - nadzór nad archiwum zakładowym - inne prace, których forma i przedmiot zostaną uzgodnione odrębnie pomiędzy stronami
strzałka do góry