Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
Tabulus Sp. z o.o.
Konopnica 102
96-200 Rawa Mazowiecka
telefon: (0-46) 813-12-03
fax: (0-46) 813-12-03
Zadaj pytanie
Niszczenie akt
Oferta niszczenia dokumentacji Do tej pory, mimo daleko posuniętej komputeryzacji w dziedzinie zarządzania informacją, w każdym przedsiębiorstwie, instytucji czy banku nadal korzysta się z formy papierowej dokumentu. Prowadzi to do powstania problemu związanego z przechowywaniem akt, ich brakowaniem, niszczeniem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomyślcie Państwo o całej dokumentacji (stare umowy, oferty, faktury czy notatki), którą przechowuje Wasza Firma i potencjalnym ryzyku oraz stratach związanych z wyciekiem tych informacji na zewnątrz, a także o konsekwencjach prawnych z tym związanych. Tabulus proponuje Państwu bezpieczne zniszczenie dokumentacji zawierającej takie dane w sposób uniemożliwiający jej ponowne odczytanie. Nasza oferta obejmuje niszczenie: - wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej (w przypadku problemów z wydzieleniem - dokumentacji, którą można już zniszczyć proponujemy usługę brakowania, wykonywaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa), - nośników magnetycznych (karty magnetyczne, dyskietki, płyty CD, płyty DVD, kasety magnetofonowe, kasety VHS). Oferty cenowe tworzymy indywidualnie dla każdego Klienta, starając się jak najlepiej spełnić jego potrzeby i wymagania. Budynek i pomieszczenia, w których niszczymy wybrakowaną dokumentację, chronią elektroniczne systemy zabezpieczeń i kamery przemysłowe, dlatego też dostęp osób trzecich do przekazanych nam akt jest wykluczony. Proces niszczenia otrzymanych materiałów odbywa się na profesjonalnej niszczarce w IV klasie tajności według światowej normy DIN 32757. Otrzymane skrawki są pakowane i przekazywane jako surowiec wtórny na makulaturę. Niszczarkę obsługują wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej firmy. Całość rejestrowana jest za pomocą kamer i nagrywana na dysk CD lub DVD. Mogą Państwo również nadzorować proces niszczenia osobiście. Ostatnim etapem realizacji usługi jest wystawienie przez nas certyfikatu stwierdzającego, że biurowe "życie" akt dobiegło końca w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Jako jedyna firma tego typu oferujemy możliwość obserwowania procesu niszczenia dokumentacji "zza biurka" przy pomocy bezpośredniej transmisji internetowej. Zaletą tego systemu jest to, że mogą Państwo nadzorować proces niszczenia dokumentacji bez konieczności opuszczania swojej firmy. Pozwala to oszczędzić Państwa cenny czas i zmniejszyć koszty. Nasza oferta jest wyjątkowa jeszcze pod jednym względem -- w przeciwieństwie do innych firm nie wymagamy od Państwa segregacji materiału, czyli oczyszczania dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia z koszulek, zszywek, spinaczy czy segregatorów.
strzałka do góry