Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Obornicka 102
62-002 Suchy Las
telefon: (61) 812 54 14
fax:
Zadaj pytanie
Niszczenie akt
Wraz z końcem wymaganego przepisami okresu przechowywania dokumentów, ESOD Sp. z o.o. Sp. k. oferuje Państwu usługę ich niszczenia. Zachowanie procedur poufności, oraz proces zgodny z klasą P-3 normy DIN 66399 (III klasą tajności normy DIN 32757) są gwarancją ich trwałej likwidacji. Mając również na względzie dbałość o środowisko naturalne, uzyskane w procesie niszczenia odpady przekazujemy do zakładu papierniczego, gdzie podlegają utylizacji. Z chwilą odbioru od Państwa dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, podlega ona stałemu nadzorowi naszych pracowników. Do momentu fizycznej likwidacji jest ona przechowywana w naszym archiwum, stale monitorowanym i zabezpieczonym systemami alarmowymi na wypadek włamania lub pożaru. Dodatkowo, na workach służących do transportu tych dokumentów zakładane są plomby, zrywane tuż przed umieszczeniem ich w maszynie niszczącej. Cały proces niszczenia może być nadzorowany przez Państwa pracownika, lub też mogą Państwo otrzymać jego nagranie. Po ostatecznej anihilacji, wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia.
strzałka do góry