Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
Tabulus Sp. z o.o.
Konopnica 102
96-200 Rawa Mazowiecka
telefon: (0-46) 813-12-03
fax: (0-46) 813-12-03
Zadaj pytanie
Oferta dla firm - archiwizacja tradycyjna
Aktualne przepisy prawne nakładają na podmioty gospodarcze, organizacje państwowe, samorządowe i inne instytucje obowiązek właściwego zabezpieczenia i przechowywania akt, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów pracowniczych. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom w tym zakresie, obejmując: - opracowanie dokumentów kategorii A, tzw. "wieczystych" łącznie z przekazaniem ich do Archiwum Państwowego; - archiwizowanie akt kategorii B, w tym dokumentów dotyczących zatrudnienia i płac; - porządkowanie dokumentacji technicznej (obiekty, grunty); - wybrakowanie akt, których termin przechwywania minął, protokołem zatwierdzanym przez Archiwum Państwowe; - stworzenie pełnej ewidencji zgromadzonych akt; - wykonanie topografii zarchiwizowanych akt w podziale na magazyny, regały, półki; - niszczenie dokumentacji przeterminowanej w III klasie tajności wg normy DIN 32757. Tworzymy całościową koncepcję działalności archiwum zakładowego łącznie ze schematem obiegu dokumentów. Wszystkie prace wykonujemy przy użyciu technik komputerowych zgodnie z zasadami sztuki archiwalnej stosując aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Pracujemy w sposób nie kolidujący z codziennymi zajęciami pracowników Zleceniodawcy, dyskretnie, szybko, kompleksowo.
strzałka do góry