Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
Tabulus Sp. z o.o.
Konopnica 102
96-200 Rawa Mazowiecka
telefon: (0-46) 813-12-03
fax: (0-46) 813-12-03
Zadaj pytanie
Oferta dla Syndyków - archiwizacja i przechowywanie
Zabezpieczanie dokumentacji w procesie upadłościowym Mamy przyjemność w kilku słowach przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą usług archiwizacyjnych. Została ona pomyślana tak, aby ułatwić pracę Syndykom i Likwidatorom. Polecamy pakiet usług, który obejmuje zarówno archiwizację, jak i przechowywanie akt. W ramach archiwizacji proponujemy: 1. Opracowanie dokumentów kategorii A (jeśli występują) łącznie z przekazaniem ich do Archiwum Państwowego. 2. Porządkowanie akt kategorii B ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji osobowej i płacowej. 3. Porządkowanie dokumentacji technicznej (obiekty, grunty). 4. Wybrakowanie akt, których termin przechowywania minął. 5. Wystawianie zgłaszającym się pracownikom stosownych zaświadczeń lub kopii dokumentów płacowych). Usługa przechowywania akt jest realizowana w naszych Archiwach Depozytowych i obejmuje: 1. Zabezpieczenie wartości użytkowej akt przez okres przewidzianym prawem dla danej kategorii akt. 2. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji i jej ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą (zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 12.05.2003). 3. Bezpłatny i nieograniczony dostęp do przechowywanej dokumentacji dla Syndyka lub Likwidatora. 4. Obsługę byłych pracowników upadłego w zakresie wystawiania zaświadczeń, kopii, odpisów dokumentów osobowych lub płacowych. 5. Udostępnianie akt instytucjom kontrolnym lub urzędom. 6. Stałą weryfikację dokumentacji pod względem przydatności archiwalnej. Chcielibyśmy również podkreślić, że dzięki zastosowaniu najnowszych technik informatycznych do zarządzania dokumentacją (własny autorski system Tabulus iR), odpowiedniej polityce zatrudnienia oraz lokalizacji naszej firmy na stosunkowo tanich terenach w okolicy Rawy Mazowieckiej, mogliśmy znacznie obniżyć koszty własne. To pozwala nam zaproponować Państwu niezwykle korzystne ceny naszych usług, należące do najniższych w kraju. Natomiast o ich jakości świadczy zarówno liczna rzesza naszych zadowolonych Klientów, których obsłużyliśmy w ciągu siedemnastu lat naszej działalności jak i uzyskane przez nas postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Cytujemy: "...organ opiniujący stwierdził, że Wnioskodawca [Tabulus sp. z o.o.] posiada bazę organizacyjno-techniczną odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności, spełniającą wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003r. (...) nadto czynności związane z taką dokumentacją wykonywać będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje." Legitymujemy się również następującymi dokumentami formalno-prawnymi: 1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001; 2. Decyzja Nr 1 / 2004 Wojewody Łódzkiego zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i placowej pracodawców; o czasowym okresie przechowywania; 3. Zaświadczenie Wojewody Łódzkiego o wpisie do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych; 4. Zaświadczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wpisie do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych. Mając na uwadze ogrom problemów, które występują w trakcie procesu upadłościowego i ograniczony czas, którym Państwo dysponujecie, prosimy o kontakt, a nasz przedstawiciel dojedzie we wskazane miejsce o dowolnym czasie i wykona BEZPŁATNĄ EKSPERTYZĘ zasobu archiwalnego. Pozwoli to wybrać Państwu najlepszą dla siebie, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym opcję zabezpieczenia dokumentów. Mamy nadzieje, że informacje, które przedstawiliśmy pozwolą postrzegać naszą firmę jako partnera godnego Państwa zaufania, któremu można powierzyć całokształt spraw związanych z zarządzaniem i przechowywaniem dokumentacji. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, abyście mogli Państwo zawsze powiedzieć: "Żadnych problemów z dokumentacją - od tego mam fachowców"
strzałka do góry