Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
VEXAR
Jagienki 11
31-980 Kraków
telefon: 126 86 43 83
fax: 126 86 43 83
Zadaj pytanie
Porządkowanie akt
Firma Vexar świadczy usługi porządkowania akt wykonywane w siedzibie klienta zgodnie z uregulowaniami prawnymi. Porządkowanie dokumentacji wykonywane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami archiwalnymi obejmuje: - kwalifikację dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych - systematyzację akt według komórek organizacyjnych, - ich klasyfikację w układzie rzeczowym, - weryfikację i uzupełnienie opisu akt, - sporządzenie ewidencji akt pozostających w archiwum zakładowym czyli nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”) - wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej oraz organizacja procedury niszczenia Obszar działania: Kraków
strzałka do góry