Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
Dokumenta Radom
Kasztelańska 36a
26-600 Radom
telefon: 601 160 440
fax: (48) 333 27 96
Zadaj pytanie
Przechowywanie dokumentów
Ciągle szukasz miejsca na firmowe dokumenty i akta? Mamy dla Ciebie oszczędne i bezpieczne rozwiązanie. Przeniesienie Twoich dokumentów i akt do Archiwum firmy Dokumenta w Radomiu, które spełnia wszystkie warunki wynikające z najlepszych praktyk w branży archiwistycznej, przyniesie Ci wiele korzyści: Co zyskujesz korzystając z naszej oferty? – zamieniasz koszty stałe na zmienne i redukujesz je przynajmniej o 30%, gdyż wyeliminujesz konieczność posiadania i utrzymania osobnej powierzchni biurowej lub magazynowej do składowania akt, jak i koszty odpowiedniego ich wyposażenia i zabezpieczenia – zwiększasz produktywność na zatrudnionego pracownika, gdyż nie tworzysz dodatkowych etatów w administracji, względnie odciążasz pracowników już pracujących, których odpowiedzialnością było organizowanie własnego archiwum i wyszukiwanie potrzebnych dokumentów, a także śledzenie zmian przepisów prawnych – podnosisz sprawność organizacyjną, a przez to i wartość swojego przedsiębiorstwa, dzięki dostępowi do ogromnej i ciągle rozwijającej się wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania dokumentami. Korzyści te czerpią setki klientów, którzy zaufali systemowi i przekazali spółkom z naszej grupy w całej Europie ponad 1700 kilometrów swoich akt – uniezależniasz się od konkretnej osoby obsługującej archiwum w Twojej firmie, która dotychczas, jako jedyna znała ułożenie i zawartość przechowywanego zasobu lub posiadała do niego dostęp, co w czasie choroby, urlopu lub odejścia pracownika stwarza poważne zagrożenie dla płynnego funkcjonowania całej firmy – uzyskujesz wyższy poziom efektywności w zarządzaniu własnymi archiwami poprzez wygodny, szybki i tani dostęp do bezpiecznie zeskładowanych i uporządkowanych danych, zarządzanych przez zespół wykwalifikowanych pracowników firmy zewnętrznej, pracujących dla Twojej satysfakcji. OPIS USŁUGI: -spakowanie dokumentów w pudła archiwizacyjne firmy DOKUMENTA, opcjonalnie – odebranie materiałów w pudłach będących własnością klienta -sporządzenie elektronicznej ewidencji (spisy zdawczo-odbiorcze akt) pudeł wg opisów na grzbietach segregatorów lub innych ustalonych kryteriów -transport pudeł archiwizacyjnych do archiwum firmy DOKUMENTA -rejestracja pudeł archiwizacyjnych i/lub mniejszych jednostek aktowych (segregator, teczka, koperta, koszulka) w Systemie Zarządzania Dokumentami. System umożliwia uprawnionym pracownikom Państwa Firmy zamawiać akta według opisów/ indeksów nadanych im podczas ewidencji -dopasowanie pudła archiwizacyjnego do miejsca na regale, z zachowaniem zasady łatwego dostępu -umożliwienie wypożyczenia akt w oryginale jeszcze tego samego dnia w aglomeracji radomskiej lub następnego dnia roboczego w całej Polsce -realizacja zamówień na akta w wersji elektronicznej do 5 godzin od chwili złożenia zamówienia -sporządzanie raportów aktywności zawierających historię obrotu każdą jednostką aktową wraz ze wskazaniem zamawiających -brakowanie i sporządzenie spisu dokumentów przeznaczonych do zniszczenia -niszczenie i wystawianie certyfikatów -inne usługi archiwizacyjne (np. porządkowanie akt)
strzałka do góry