Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Obornicka 102
62-002 Suchy Las
telefon: (61) 812 54 14
fax:
Zadaj pytanie
Przechowywanie i udostępnianie dokumentów
Tworzenie i rozwój archiwów elektronicznych nie rozwiązuje problemu zachowania w formie papierowej oryginałów dokumentów, których obowiązek przechowywania regulują obowiązujące przepisy. ESOD Sp. z o.o. Sp. k. wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu rynku usług archiwistycznych, oferuje możliwość przechowywania i obsługi archiwów dokumentacji tradycyjnej (papierowej). Stosowany przez nas system wysokiego składowania oraz najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniają obsługę przechowywanej dokumentacji na najwyższym poziomie. Spełniając restrykcyjne wymogi stawiane przez prawo, otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej wystawione przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Poświadcza ono, że panujące w naszym archiwum warunki oraz zastosowane rozwiązania zapewniają przechowywanej dokumentacji absolutne bezpieczeństwo. Archiwum ESOD Sp. z o.o. Sp. k. zabezpieczone jest systemami alarmowymi wykluczającymi praktycznie wypadek włamania oraz pożaru. Obsługa dokumentacji wykonywana jest przez profesjonalną kadrę posiadającą stosowne wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu archiwistyki. Znajomość przepisów oraz najnowszych rozwiązań pozwala naszym specjalistom w najlepszy z możliwych sposobów zarządzać Państwa dokumentacją. Wraz z wydaniem na zewnątrz Państwa archiwum, znacznemu uproszczeniu ulega korzystanie z dokumentów. Po archiwizacji elektronicznej, mają Państwo nieograniczony dostęp do ich obrazów. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba ESOD Sp. z o.o. Sp. k. dostarczy oryginały potrzebnych Państwu dokumentów. Dysponujemy własnym transportem oraz profesjonalną kadrą d/s. ochrony transportu.
strzałka do góry