Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Obornicka 102
62-002 Suchy Las
telefon: (61) 812 54 14
fax:
Zadaj pytanie
Skanowanie dokumentacji i organizacja archiwum elektronicznego
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu skanującego możemy zeskanować i poprawić jakość każdego dokumentu w dowolnym formacie i układzie. Nasze rozwiązania informatyczne pozwalają przy dokumentach kilkusetstronicowych wyszukać nawet pojedyńczą kartkę, co drastycznie skraca czas wyszukiwania potrzebnej informacji, niwelując czasochłonne przeglądanie całego zbioru. Istnieje możliwość podziału na części ułatwiające odszukanie dokumentu (np. umowa składająca się z dokumentów klienta, załączników i treści umowy podzielona jest na te części już podczas skanowania). Zapewnia to przejrzystość i porządek. Dokumenty mogą być opisywane dowolnymi słowami kluczowymi, które ułatwiają ich wyszukiwanie. W elektronicznym archiwum dokumenty są przechowywane, zarządzane i udostępniane. W każdej chwili można dodać lub usunąć dany dokument oraz kontrolować dostęp użytkowników co do poszczególnych dokumentów (nawet co do pojedynczej strony). Wyszukane przez przeglądarkę dokumenty można dowolnie edytować: obracać, zmieniać rozmiar dokumentu, nanosić notatki lub zaczernienia, a także drukować, wysyłać faxem lub e-mailem. Rozwiązanie informatyczne jest naszym autorskim rozwiązaniem. Największą zaletą systemu do przetwarzania i zarządzania archiwum elektronicznym jest jego skalowalność. System składa się bowiem z modułów, w pełni zintegrowanych ze sobą, z których każdy odpowiedzialny jest za inny etap tworzenia elektronicznego archiwum. Dzięki takiej budowie system ma możliwość dowolnego dostosowania do indywidualnych potrzeb i specyfiki klienta. System można bardzo łatwo zintegrować, powiązać z innymi systemami biznesowymi obowiązującymi w danej firmie, co zapewnia doskonałą współpracę w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.
strzałka do góry