Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Obornicka 102
62-002 Suchy Las
telefon: (61) 812 54 14
fax:
Zadaj pytanie
Systemy obiegu dokumentów (workflow)
System archiwizacji dokumentów może działać w powiązaniu z systemem obiegu dokumentów w firmie (workflow). Jest to bardzo wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, które po przetworzeniu dokumentów papierowych na formę elektroniczną wprowadza te dokumenty do obiegu w firmie. Nasze rozwiązanie obiegu dokumentów w firmie, instytucji czy przedsiębiorstwie jest niczym innym jak repliką „drogi” normalnego papierowego dokumentu tylko alternatywnie, drogą elektroniczną. To klient parametryzuje i wyznacza „ścieżkę obiegu” danego dokumentu z działu do działu w ściśle określonej kolejności , możliwa jest jego edycja, dopisywanie uwag, potwierdzanie odbioru i przekazywanie dalej w podobny sposób jak ma to miejsce przy tradycyjnych, papierowych obiegach dokumentów. Dodatkową zaletą jest szybki dostęp do dokumentu, możliwości integracji bardzo odległych przestrzennie działów firmy oraz ciągłej kontroli nad przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Podstawową jednak zaletą jest bezpieczeństwo dokumentu. Każdy zeskanowany dokument, jego elektroniczna forma jest niezniszczalna. Nie ma obawy przed zaginięciem dokumentu czy jego całkowita utratą Dla poszczególnych pracowników można ustalić różne poziomy dostępu do dokumentów i możliwości ich edycji. System automatycznie wprowadza również w obieg wszelkie pisma przychodzące i wychodzące z firmy (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej). Istnieje również możliwość automatycznej archiwizacji faxów i e-maili przychodzących i wychodzących z firmy.
strzałka do góry