Archiwistyka_tlo
instrukcja archiwalna – obejmuje przepisy określające cele i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt... zobacz więcej
instrukcja kancelaryjna – obejmuje przepisy normujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz post... zobacz więcej
inne komórki – pozostałe komórki organizacyjne aktotwórcy, w których występują akta o ... zobacz więcej
inwentarz kartkowy – inwentarz zespołu (zbioru) lub jego części sporządzony na znormalizowanych kartach inwentarzo... zobacz więcej
inwentarz zespołu archiwalnego -  systematyczny ciąg opisu jednostek archiwalnych wytworzonych przez twórcę ... zobacz więcej
jednolity rzeczowy wykaz akt – wykaz haseł rzeczowych akt oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją ar... zobacz więcej
jednostka archiwalna – odrębna fizycznie jednostka dokumentacji (księga, teczka, poszyt, mapa, fotografia, krążek ... zobacz więcej
strzałka do góry