Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Zasady postępowania z aktami w kancelarii
Zasady postępowania z aktami w kancelarii


Stanisław Grobelny, Zasady postępowania z aktami w kancelarii, w: Biuletyn CAW, ss. 12"Zarządzaniem dokumentacją przedarchiwalną w jednostkach i instytucjach wojskowych zajmują się komórki organizacyjne zwane kancelariami ogólnymi lub tajnymi, które często łączą w swej działalności zadania kancelarii i registratury1 . Takie postępowanie wynika z charakteru tworzonej dokumentacji w jednostkach, która w przeważającej części zawiera tajemnicę państwową lub służbową. Zatem podlega ona rejestrowaniu w odpowiednich pomocach kancelaryjnych oraz szczególnym warunkom przechowywania. Z uwagi na to w jednostkach stosowany jest system kancelaryjny dziennikowo-rzeczowy, polegający na stosowaniu dziennika podawczego do rejestracji i kontroli obiegu pism oraz na nadawaniu aktom układu rzeczowego zgodnie z wykazem akt. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://caw.wp.mil.pl/plik/file/biuletyn/b11/b_11_3.pdf                                       (dostęp z 28.04.2018)

28.04.2018
strzałka do góry