Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Era analogowa a era cyfrowa
Era analogowa a era cyfrowa


Jerzy Piotr Walczak, Era analogowa a era cyfrowa


 
"...Można przyjąć, że analogową erę techniki audiowizualnej otwiera wynalazek fotografii. Technologie nie powstają same z siebie, lecz są inspirowane poznaniem zjawisk naturalnych. W postępach techniki audiowizualnej kluczową rolę odegrał rozwój fizyki, chemii oraz nauk medycznych i fizjologii, pozwalających na bliższe poznanie działania ludzkich zmysłów. Choć wynalazek fotografii lokuje się w I połowie XIX wieku, to faktyczny burzliwy rozwój techniki A/V miał miejsce 60 lat później na przełomie wieków. Wówczas istniał już fonograf, gramofon, patefon, telegrafon (magnetofon), ale elektronika i związana z nią elektroakustyka pozostawały in statu nascendi. Niewątpliwie wynalazek „graficznego” zapisu dźwięku na cylindrach i płytach był sporym skokiem technicznym dla rozwoju systemów A/V. Analogowa technika audiowizualna stawała się coraz bardziej zaawansowana i przez następne 70 lat udoskonalana. W latach 50. XX wieku poziom techniczny urządzeń analogowych osiągnął względną doskonałość technologii lampowej. Współcześnie wielu audiofilów przedkłada zapis dźwięku na płytach winylowych nad zapis na nośnikach cyfrowych DAT/CD/DVD/BluRay i urządzenia lampowe nad półprzewodnikowe. By przekonać się, czy takie opinie są słuszne, należałoby porównać parametry obydwu systemów, analogowego i cyfrowego. Spróbuję się nad tym głębiej zastanowić i przedstawić pewne argumenty za i przeciw, najpierw jednak przytoczę jeszcze kilka istotnych faktów.(...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/era-analogowa-a-era-cyfrowa/
 
 
                                                                              (dostęp z 25.05.2018) 

25.05.2018
strzałka do góry