Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Trwała ochrona zasobów cyfrowych
Trwała ochrona zasobów cyfrowych


Aleksandra Fejfer, Karolina Imiołek-Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, 2014"Troska o bezpieczeństwo, trwałą dostępność i czytelność zapisów cyfrowych bywa
określana pojęciami przechowywanie danych cyfrowych, ochrona danych cyfrowych,
trwała bądź długoterminowa archiwizacja, ale także konserwacja zasobów cyfrowych.
Sporadycznie procesy te określa się w języku polskim nazwą kuratorstwo danych cyfrowych1
 od angielskich terminów data curation, digital curation. Do polskojęzycznej terminologii
z tego zakresu wprowadzono pojęcie ochrona informacji cyfrowych i zdefiniowano
je jako zbiór rozwiązań służących zapewnieniu ciągłości dostępu do materiałów należących
do dziedzictwa cyfrowego w okresie, w którym ciągłość taka jest pożądana2.
Należy pamiętać, że dostępność materiału cyfrowego jest utożsamiana z zachowaniem
środków, które będą w stanie zapewnić dostęp do autentycznej treści dokumentu i
umożliwią jego wykorzystanie zgodnie z pierwotnym celem3. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/311/481
 
 
                                                                      (dostęp z 7.07.2018) 

07.07.2018
strzałka do góry