Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwizacja Biuletynu Informacji Publicznej
Archiwizacja Biuletynu Informacji Publicznej


Sonia Waleszczuk, Problem archiwizacji Biuletynu Informacji Publicznej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 6 (8), 2015, s. 257-268"W obecnych czasach bez wątpienia Internet odgrywa ogromną rolę w życiu codziennym.
Staliśmy się społeczeństwem informacyjnym, które nieustannie poszukuje informacji.
Coraz więcej spraw możemy załatwić za pomocą komputera, a życie prywatne
w znacznym stopniu przeniosło się do świata wirtualnego. Artykuł jest próbą odpowiedzi
na następujące pytania: jakie informacje są umieszczane na stronach BIP-u, jaka
jest ich wartość dla prowadzonych badań, czy są to informacje niepowtarzalne, jakie
informacje są umieszczanie na stronach internetowych podmiotów zobowiązanych
do prowadzenia Biuletynu, jaki te informacje mają charakter oraz jaki jest stosunek
zawartości stron internetowych tych podmiotów do zawartości ich BIP-u."
 
 
 
 
 
Źródło:  http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/AKZ.2015.011/9184
 
                                                                                            (dostęp z 14.10.2018) 

14.10.2018
strzałka do góry