Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?
Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?


Marcin Wilkowski, Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?, w: Biuletyn EBIB, Nr 183, 2018"Streszczenie: Instytucje archiwizujące web oraz środowisko naukowe są równorzędnymi partnerami w rozwijaniu
teorii archiwalnej webu oraz metod jego zachowywania i badania. Archiwa webu wciąż jednak nie
otwierają się na wiedzotwórczy wkład użytkowników w ich tworzenie i rozwijanie. W artykule naszkicowano
obraz współczesnej archiwistyki webu w kontekście współpracy między instytucjami i środowiskiem akademickim
a jednostkami i społecznościami zainteresowanymi zabezpieczaniem wybranych historycznych zbiorów
WWW i korzystaniem z ich archiwów."
 
 
 
 
 
Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/674/812
 
                                                                   (dostęp z 5.01.2019) 
 
 
 
 

05.01.2019
strzałka do góry