Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Technologie informacyjne w zarządzaniu publicznym
Technologie informacyjne w zarządzaniu publicznym


Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, Politechnika Warszawska "Celem artykułu jest ukazanie, że wykorzystanie technologii informacyjnych
w zarządzaniu publicznym jest procesem złożonym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego
nauk społecznych i technicznych, ale zarazem wdrożone rozwiązania
w sposób znaczący wpływają na budowanie administracji publicznej
jako instytucji otwartej, elastycznej i współpracującej z obywatelami i przedsię-
biorstwami. Sprawny, efektywny i wiarygodny system administracji publicznej
wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Do jego właściwego funkcjonowania,
wykorzystując narzędzia elektronicznej administracji, niezbędne jest upowszechnienie
szybkiego i superszybkiego dostępu do Internetu i budowanie społeczeń-
stwa informacyjnego poprzez szeroką edukację informatyczną. (...)"
 
 
 
 
Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/6_M.Kisilowski__K.Urbaniak__Wykorzystanie_technologii_informacyjnych....pdf
 
 
                                                                                                                                       (dostęp z 14,07.2019)
                                    

14.07.2019
strzałka do góry