Archiwistyka_tlo
Ekspertyza archiwalna akt


Łukasz Wróblewski, Ekspertyza archiwalna akt w Polsce. Określenie treści pojęcia, Problemy archiwów"Celem niniejszego tekstu jest analiza pojęcia ekspertyza archiwalna
w polskiej literaturze archiwalnej. Opisano w nim definicje oraz sposoby
pojmowania tej ważnej czynności archiwalnej zasadniczo pomijając
kwestię jej przeprowadzania a więc procedury. W trakcie przygotowywania
tego artykułu wykorzystano przepisy prawne, instrukcje metodyczne
oraz literaturę naukową. Z pozoru może wydawać się, że treść pojęcia ekspertyza archiwalna
nie należy do kwestii dyskusyjnych. Bliższe zapoznanie się z opraco- waniami naukowymi oraz przepisami metodycznymi wskazuje jednak, że omawiany termin nie był rozumiany jednakowo. Dlatego ukazanie
różnic między istniejącymi wyjaśnieniami tego terminu powinno ułatwić
zrozumienie istoty i funkcji ekspertyzy archiwalnej. Jeśli artykuł spo- woduje dyskusję to będzie to tylko z korzyścią dla problematyki. (...)"
 
 
 
Źródło: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19623/1/arp-2013-09.pdf
 
 
                                                                    (dostęp z 20.08.2019) 
 
 
Przy okazji polecam link:
 
http://www.sas-sap.com/andrzejewski_2017.pdf
 

20.08.2019
strzałka do góry