Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwa i muzea w serwisie społecznościowym
Archiwa i muzea w serwisie społecznościowym


Katarzyna Kułak, Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów, w: Folia Bibliologica, vol LV/LVI, wyd. Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013/14https://journals.umcs.pl/fb/article/viewFile/325/325
 
 
                                         (dostęp z 18.09.2019) 

18.09.2019
strzałka do góry