Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Witryna internetowa jako materiał archiwalny
Witryna internetowa jako materiał archiwalny


Bartosz Konopa, Witryna internetowa jako materiał archiwalny, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 7 (9), Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016 s. 113-120"Artykuł podejmuje tematykę archiwizacji Internetu oraz wartościowania witryn internetowych. Rozpoczyna się od zdefiniowania i ustalenia struktury witryny internetowej, w skład której wchodzą strony internetowe i dokumenty HTML. W dalszej części artykułu autor podjął próbę stworzenia podziału witryn internetowych ze względu na ich charakter. Następnie przy wykorzystaniu metod archiwistyki przeprowadził rozważania nad wartością źródłową witryn internetowych. Ostatnią część artykułu stanowi studium przypadku, w którym analizie poddana została witryna internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu."
 
 
 
Źródło:
 
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/viewFile/13504/12155
 
                                                               
                                                                                (dostęp z 1.11.2019) 

01.11.2019
strzałka do góry