Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?
Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?


Bartosz Konopa, Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?, w: EBIB, Nr 2 (172), Archiwizacja Internetu, 2017"Konieczność archiwizacji zasobów internetu wydaje się nie do podważenia, co wynika z dwóch – wzajemnie uzupełniających się – zasadniczych przyczyn. Pierwszą z nich jest niestałość i efemeryczność sieci. Witryny internetowe poddawane są częstym aktualizacjom lub zmianom i w każdym momencie mogą zniknąć z sieci, co potwierdzają wyniki badań wykazujące, że średni okres funkcjonowania przeciętnej witryny wynosi około 50 dni. Drugim czynnikiem przemawiającym za potrzebą zachowania zawartości internetu jest jego dominująca rola w dobie społeczeństwa informacyjnego. Do internetu przenosi się coraz większa część działalności człowieka – za jego pomocą można załatwić sprawę w urzędzie, jak również wziąć udział w festiwalu muzycznym. (...)"
 
 
 
 
Źródło:
 
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/528-2390-1-PB.pdf
 
                                                                                                               (dostęp z 4.11.2019) 

04.11.2019
strzałka do góry