Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > SZTUKA WYSZUKIWANIA W INTERNECIE - AUTORSKI PRZEGLĄD WYBRANYCH TECHNIK I NARZĘDZI
SZTUKA WYSZUKIWANIA W INTERNECIE - AUTORSKI PRZEGLĄD WYBRANYCH TECHNIK I NARZĘDZI

Daniel Mider, Sztuka wyszukiwania..., w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019

 

Ten artykuł równie dobrze mógłby znaleźć się w kategorii "Informatyka w archiwum"; jego lekturę polecam wszystkim archiwistom cyfrowym.

"Tekst składa się z dwóch części tematycznych. W pierwszej przeanalizowano techniki wyszukiwania, w sensie ogólnym, to jest heurystyki, oraz szczegółowym, czyli konkretne techniki należące do rodziny języków zapytań – operatory (w podziale na operatory logiczne, lokalizacyjne, wyszukiwania kanałów komunikacyjnych w mediach społecznościowych, chronometryczne, wyszukiwania w treści strony www oraz operatory wyszukiwania określonych typów treści). Ich zasadniczą funkcję stanowi doprecyzowanie zapytań dla wyszukiwarek. Druga część tekstu zawiera przegląd i analizę wybranych narzędzi eksploracji Internetu – wyszukiwarek internetowych (wyszukiwarek globalnych, wyszukiwarek zogniskowanych na prywatności użytkownika, metawyszukiwarek i multiwyszukiwarek, wyszukiwarek i katalogów lokalnych, wyszukiwarek ludzi, wyszukiwarek szarej literatury i wyszukiwarek naukowych, archiwów Internetu). Dokonany przegląd nie ma charakteru wyczerpującego, jest autorski i służy raczej do wstępnej orientacji zainteresowanym w uniwersum wyszukiwarek internetowych."


http://www.studiapolitologiczne.pl/Sztuka-wyszukiwania-w-Internecie-n-autorski-przeglad-nwybranych-technik-i-narzedzi,116628,0,1.html

 

(dostęp z 16.12.2020)

16.12.2020
strzałka do góry