Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > DATA STEWARD SCHOOL - NOWA EDYCJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH STEWARDÓW DANYCH
DATA STEWARD SCHOOL - NOWA EDYCJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH STEWARDÓW DANYCH

Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz, Data Steward School..., w: EBIB nr 3 (198), 2021

 

"Steward danych to zawód przyszłości
za kilka lat będzie to jedna z najbardziej poszukiwanych pro-
fesji na rynku pracy.
Czemu
?
Zarządzanie danymi naukowymi jest nowym wyzwaniem dla środowi-
ska naukowego oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w gromadzenie i udostępnianie wyni-
ków prac badaczy, jak biblioteki, centra komputerowe czy archiwa. Zapewnienie trwałości, bezpie-
czeństwa i
jak najszerszego dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych staje
się priorytetem w zarządzaniu nauką w całej Europie, będzie więc też jednym z nowych zadań bibliotek naukowych. W Polsce istnieje pilna konieczność edukacji i rozwoju kompetencji w zakresie
zarządzania danymi pracowników bibliotek, osób związanych z informacją naukową czy też zarządzających projektami badawczymi. [...]"


http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/747/783

 

(dostęp z 14.07.2021)

14.07.2021
strzałka do góry