Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > PRZEPISY OGÓLNE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - PODEJŚCIE TRZECIE
PRZEPISY OGÓLNE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - PODEJŚCIE TRZECIE

Dariusz R. Kijowski, Przepisy ogólne..., w: bip.brpo

 

" Zajmującym si ę teorią prawa administracyjnego tytu ł niniejszego opracowania nie
sprawi zapewne żadnych trudno ści w rozpoznaniu jego sensu i celu. Chodzi w nim o
odpowiedź na dwa pytania: czy istnieje obecnie uzasadniona potrzeba wprowadzenia w życie
ustawy zawierającej przepisy prawa mog ące spe łniać w procesie stosowania materialnego
prawa administracyjnego rolę części ogólnej tej gałęzi prawa oraz – jaki powinien by ć zakres
i sposób uregulowania zagadnie ń mających w tym procesie znaczenie podstawowe, a
charakteryzujących si ę tym, że pojawiaj ą się one w nim niemal w ka żdej, rozpoznawanej
sprawie? [...] "


https://bip.brpo.gov.pl/pliki/12118865550.pdf

 

(dostęp z 19.02.2022)

19.02.2022
strzałka do góry