Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > PRACOWNICY NADZORU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH WOBEC SELEKCJI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
PRACOWNICY NADZORU ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH WOBEC SELEKCJI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Między Scyllą i Charybdą. Pracownicy nadzoru archiwów państwowych wobec selekcji materiałów archiwalnych, Referat wygłoszony podczas VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi, Archiwum Narodowe w Krakowie, ss. 13

 

 

 "Ivo Łaborewicz pisząc o etosie archiwisty słusznie podkreślił, iż archiwista decydując ozachowaniu lub zniszczeniu dokumentacji „stawia się niemal w roli demiurga mogącego jednym gestem, podpisem, unieśmiertelnić lub całkowicie wymazać z dziejów daną postać lub wydarzenie”1. Jak udźwignąć tę odpowiedzialność i czy można pogodzić możliwości archiwów z potrzebami nauki i oczekiwaniami użytkowników? Jak sprawić aby wybrane w wyniku selekcji materiały archiwalne stały się „zwierciadłami czasu”? A może pozostawić selekcję materiałów wartych trwałego zachowania samym twórcom dokumentacji, które staną się skarbnicami ich pamięci? Odysowi udało się przetrwać wybierając mniejsze zło, lecz czyż nam, archiwistom jedynie o przetrwanie tu chodzi? [...] "


https://sap.waw.pl/wp-content/uploads/2022/08/04-Jaskolka-Lesniak-Katarzyna-Miedzy-Scylla-i-Charybda.pdf

 

(dostęp z 27.09.2022)

27.09.2022
strzałka do góry