Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach
Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach


Robert Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, wyd. UMK, Toruń 2017, ss. 15


"Początków zarządzania dokumentacją jako dyscypliny naukowej zwykło się szukać w
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wiąże się je z działalnością tzw. Pierwszej Komisji
Hoovera. Utworzona 7 VII 1947 r., jako Commission on Organization of the Executive
Branch of the Government (Komisja ds. Organizacji Władz Wykonawczych), miała
zbadać organizację i metody działania urzędów federalnych1
. Zakładano, że uda się jej
opracować program zamian prowadzących do podniesienia efektywność administracji,
ograniczenia kosztów jej funkcjonowania przy zachowaniu poprawnego działania
urzędów. Komisja pracowała nieco ponad półtora roku, korzystając m.in. ze wsparcia
zespołu kierowanego przez Emmeta J. Leahy’ego i 12 II 1949 r. przedstawiła raport
Kongresowi. Jej zaleceniami było utworzenie Federal Records Administration
zajmującego się m.in. usprawnianiem mechanizmów przechowywania dokumentacji
bieżącej przez administrację rządową, wydanie „Federal Records Management Act”,
który miał stanowić prawną podstawę dla efektywnego tworzenia, przechowywania i
niszczenia dokumentacji rządu Stanów Zjednoczonych oraz zatrudnianie w każdym
urzędzie federalnym wykwalifikowanego zarządcy dokumentacji (record management
oficer)."
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4070/Zarzadzanie_dokumentacja_w_polskich_badaniach.pdf?sequence=1     (dostęp z 5.05.2017)

05.05.2017
strzałka do góry