Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwiści społeczni i genealodzy
Archiwiści społeczni i genealodzy


Agnieszka Kudełka, Archiwiści społeczni i genealodzy - dobry tandem?, w: More Maiorum, Nr 3 (38), 2016


"W zasobach archiwów społecznych

można znaleźć informacje
przydatne do prowadzenia badań
genealogicznych. Archiwa te czasem
wykonują kwerendy na zamówienie,
czasem otwierają swoje przestrzenie
genealogom i wszystkim
zainteresowanym do samodzielnej
eksploracji. Żeby zrozumieć,
dlaczego te poszukiwania nie
zawsze będą przebiegały w łatwy
i oczywisty sposób, trzeba poznać
istotę i misję archiwów społecznych.
Celem działań archiwów spo-
łecznych jest społeczne, oddolne
ratowanie śladów pamięci.
Takie archiwum najczęściej powstaje
z potrzeby utrwalenia wydarzeń, losów
ludzkich czy też fenomenów historycznych
– oddolnie, nie z odgórnego
nakazu. Gromadzi m.in. dokumenty,
fotografie i relacje dotyczące historii
życia społecznego, codziennego, także
np. sportowego, artystycznego czy zawodowego.
Archiwum społeczne istnieje
dzięki partycypacji społecznej,
obywatelskiemu zaangażowaniu w pozyskiwanie,
opracowanie i czasem tak-
że udostępnianiu zbiorów. To zaanga-
żowanie prowadzi do dużej różnorodności,
bogactwa a w praktyce trudnego
do ogarnięcia zasobu, którego opracowanie
bywa czaso- i energochłonne. (...)"
 
 
 
 
  
Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwisci%20spoleczni_genealodzy_dobry_tandem_More_Maiorum_marzec_2016_S_54-61.pdf       (dostęp z 30.07.2017)

30.07.2017
strzałka do góry