Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > KARTA i archiwa społeczne
KARTA i archiwa społeczne


Katarzyna Ziętal, KARTA i archiwa społeczne, w: Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego, Biuletyn EBIB, Nr 6 (151), 2014


Ośrodek KARTA od 2002 r. stara się o ogólnopolskie wsparcie dla archiwistyki
społecznej2
. W 2012 r. rozpoczęliśmy systematyczne działania służące gromadzeniu
informacji o rozproszonych archiwach społecznych (AS-ach), profesjonalizacji i promocji
tej dziedziny życia publicznego. Program „Archiwistyka społeczna” prowadzony jest
w Ośrodku KARTA w oparciu o doświadczenia w tworzeniu własnych archiwów, ale także
w oparciu o projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL), realizowany w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek, w którym współpracowaliśmy z ponad 100 bibliotekami.
Projekt przyniósł wspaniałe efekty. Biblioteki, dzięki wsparciu ośrodka, zgromadziły
i udostępniły na swoich stronach blisko 20 tysięcy materiałów archiwalnych. Praca ta jest
kontynuowana. Obecnie jesteśmy w trakcie zmian, które dają nadzieję na poprawę sytuacji
archiwistyki społecznej. Beneficjentem zmian, które obecnie zachodzą będą głównie
organizacje pozarządowe, to one będą mogły skorzystać z corocznej państwowej dotacji
na prowadzenie archiwum społecznego, o którą zabiega KARTA. Nie oznacza to jednak,
że biblioteki zostają wyłączone z projektu tworzenia archiwów społecznych. Nadal
będziemy je wspierać, doradzać, oferować bezpłatne narzędzia przydatne w pracy
archiwistycznej. Zapraszamy do współpracy!
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Ebib%20KASia%20Zietal.pdf          (dostęp z 5.08.2017)

05.08.2017
strzałka do góry