Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Ewidencja ludności i dowody osobiste
Ewidencja ludności i dowody osobiste


Mariusz Korejwo, Ewidencja ludności i dowody osobiste. Akta spraw: formy, postaci, podstawy prawne 1928 - 1990, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, 189 - 214


"Dokumentacja związana z obsługą ewidencji ludności i dowodów osobistych
należy do tych rodzajów współczesnych materiałów archiwalnych, które nadal
nie zostały rozpracowane z pozycji ustaleń archiwistyki. Rozpoznanie takie
wydaje się niezbędne jako punkt wyjściowy do stworzenia kryteriów wartoś-
ciowania. Jest to zagadnienie o tyle istotne, że dotyczy dokumentacji narosłej
na przedpolu archiwalnym, o charakterze masowym i znacznym ładunku informacyjnym,
a przy tym przechodzącej właśnie znamienną i, jak można sądzić,
nieodwracalną przemianę — jej postać papierowa wypierana jest przez zapis
cyfrowy.
Analizowanie łącznie (czy też równolegle) dokumentacji dowodów osobistych
i ewidencji ludności jest uzasadnione, ponieważ różne dziedziny działalności
państwa wobec obywatela, w wyniku której powstaje dokumentacja, były
i są ściśle ze sobą powiązane. Zbiory danych występujących w obu rodzajach dokumentacji
w dużej mierze pokrywają się ze sobą, są wzajemnie współzależne,
ewidentna jest również migracja informacji między tymi rodzajami dokumentacji.
Wspólne jest również podłoże prawnoustrojowe: oba rodzaje dokumentacji
konstytuowane były za pomocą tych samych aktów prawnych. (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Archeion%20117_online.pdf
 
           (dostęp z 21.10.2017) 
 

21.10.2017
strzałka do góry