Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki
Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki

 

Karl-Peter Ellerbrock, Między wiarygodnością, wzajemnym zaufaniem a interesem korporacyjnym. Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 19-30


"Regionalne archiwa gospodarcze są osobliwością niemieckiego systemu archiwalnego1
. Ich zadaniem jest przechowywanie historycznych dokumentów izb
handlowych zgodnie z wytycznymi prawa archiwalnego obowiązującego w danym
kraju związkowym. Gromadzą one również materiały archiwalne licznych
przedsiębiorstw. Przekonanie właścicieli przedsiębiorstw do tego, by przyznali
badaczom nieograniczony dostęp do tych źródeł wymaga zarówno zdobycia ich
zaufania, jak i dużej perswazji. Artykuł ten zacznę od spojrzenia w przeszłość —
od przybliżenia okoliczności, w jakich powstawały pierwsze regionalne archiwa
gospodarcze, na tle rozwoju praktyk archiwalnych w gospodarce niemieckiej.
Następnie omówię, na trzech konkretnych przykładach, codzienną pracę archiwów
regionalnych, co pozwoli pokazać zasady i strategie, jakimi kierują się pracownicy
tych archiwów. (...)"
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Archeion%20117_online.pdf
 
            (dostęp z 29.10.2017) 

29.10.2017
strzałka do góry