Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne


Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje, red. Bliźniuk G., Nowak Stanisław J., wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005"W II połowie XX wieku zaobserwować można powstawanie nowego typu tworu społecznego zwanego potocznie Społeczeństwem Informacyjnym. Podstawową jego cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę. Coraz mnie istotne w porozumiewaniu się i przekazywaniu wiedzy stają się czynniki takie jak odległość. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecnie świat wkroczył w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała się informacja. Stąd właśnie obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających jej pozyskiwanie, przesyłanie i analizę. Brak jest jednak jasnej definicji Społeczeństwa Informacyjnego[1], co należy uznać za słabą stronę tej wizji. Intuicyjnie, przeciętny człowiek określi je, jako takie społeczeństwo, gdzie używa się powszechnie komputerów i technik z nimi związanych. W większości definicji kładzie się duży nacisk na znaczenie informacji: (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://infobrokerstwo.pl/spoleczenstwo-informacyjne-geneza-i-definicje/
 
                                                                                       (dostęp z 10.03.2018) 

11.03.2018
strzałka do góry