Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwalny System Informacyjny IPN
Archiwalny System Informacyjny IPN

 

Jerzy Bednarek, Archiwalny System Informacyjny Instytutu Pamięci Narodowej - struktura i funkcjonowanie, wyd. IPN Łódź, ss. 16"Pomimo iż pojęcie systemu informacyjnego definiowano w różny sposób
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zawsze zwracano uwagę na jego
pewne niezmienne cechy. Są nimi powiązane wzajemnie ze sobą i na siebie oddziałujące
elementy (obiekty), które stanowią celowo wyodrębnioną całość,
funkcjonującą w danym otoczeniu i z nim powiązaną1
. W systemie informacyjnym
zawsze mają miejsce procesy informacyjne, rozumiane jako uporządkowane
przeobrażenia postaci informacji. Niektórzy badacze system informacyjny
definiują wprost jako kompleks powiązanych procesów informacyjnych2. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14969/Bednarek_Archiwalny%20System%20Informacyjny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
                                                                                                                            (dostęp z 25.03.2018) 

25.03.2018
strzałka do góry