Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Idea Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL -European Computer Driving License) pojawiła się w 1992 roku w Finlandii, gdzie pierwsze Certyfikaty przyznano w 1994 roku. Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek fińskiego CEPIS-u (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) podjęło inicjatywę rozpropagowania idei ECDL.


Pytania egzaminacyjne zostały przetłumaczone, a spośród członków Towarzystwa zostali wyselekcjonowani egzaminatorzy. Powstało Polskie Biuro ECDL, które ma za zadanie obsługę informacyjną systemu nadawania Certyfikatów ECDL oraz nadzór nad rzetelnością przeprowadzanych egzaminów.


Założeniem kursu jest przygotowanie pracowników do podjęcia telepracy. Na kurs składa się siedem egzaminów, w tym jeden teoretyczny. Kurs obejmuje problematykę telepracy w części teoretycznej, a w części praktycznej uczestnik poznaje podstawy technik informatycznych, problematykę przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej oraz usług w sieciach komputerowych. Obok kursu ECDL dla początkujących PTI ma w swojej ofercie szkoleniowej kurs ECDL Advanced składający się z czterech osobnych modułów.


ECDL jest jednolity w całej Europie i ma za zadanie przygotowanie obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji, podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów, wprowadzenie i ujednolicenie bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników oraz umożliwienie przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.


Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia przede wszystkim osobom dopiero wkraczającym na rynek pracy oraz powracającym do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim). Natomiast dla archiwisty w związku z informatyzacją archiwów, z którą wiążą się takie pojęcia jak dokument elektroniczny czy archiwistyka cyfrowa, ma szczególne znaczenie.


Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat.


Natomiast multimedialny kurs ECDL, znajdujący się także w ofercie szkoleniowej PTI, obejmuje obok części teoretycznej, podstawowe zagadnienia systemu operacyjnego Windows XP, przetwarzanie tekstów za pomocą edytora Word, podstawy obsługi bazy danych Access, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu do grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej PowerPoint oraz podstawy technologii internetowych. Kurs obejmuje 200 godzin wykładów i ćwiczeń, co pozwala na nabycie umiejętności obsługi komputera w stopniu średniozaawansowanym.
Posiadanie Certyfikatu ECDL jest równoznaczne z uzyskaniem licencji PTI w Lublinie i uprawnia do szukania pracy jako informatyk na terenie Unii Europejskiej. Ostatnio PB ECDL zaczęło wydawać plastykowe Certyfikaty w języku angielskim ze zdjęciem. Szczegółowe informacje związane z wszelkimi opłatami znaleźć można na stronie internetowej ECDL www.ecdl.pl.


ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo, co obecnie, w dobie gwałtownego rozwoju technologii informatycznych, jest szczególnie ważne. W tym miejscu dodać należy iż moc obliczeniowa komputera ulega co osiemnaście miesięcy podwojeniu, a rok jego użytkowania odpowiada dziesięciu latom eksploatacji samochodu.
Godną polecenia jest również oferta szkoleniowa firmy Microsoft oraz Linux. Szczegółowych informacji o oferowanych przez te firmy szkoleniach i certyfikatach można uzyskać na ich stronach internetowych www.microsoft.pl i www.linux.pl.

Źródło: www.pti.org.pl

17.08.2007
strzałka do góry