Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Międzynarodowe Konsorcjum Ochrony Internetu
Międzynarodowe Konsorcjum Ochrony Internetu

W lipcu 2003 roku biblioteki Australii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Włoch, Norwegii, Szwecji, Biblioteka Brytyjska, Biblioteka Kongresu i Archiwum Internetowe (USA), doceniając znaczenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zasobów internetowych dla przyszłych pokoleń, utworzyły Międzynarodowe Konsorcjum Ochrony Internetu.


Umowa wstępna obowiązywała w efekcie trzy lata, podczas których członkostwo było ograniczone do instytucji założycielskich. Obecnie Konsorcjum zrzesza niemal wszystkie ważniejsze europejskie biblioteki, należą do niego również ważniejsze biblioteki na kontynencie północnoamerykańskim, oraz Biblioteka Narodowa Singapuru na kontynencie azjatyckim, a jego działalność w dobie coraz powszechniejszego zastosowania archiwistyki cyfrowej jest dla międzynarodowej społeczności archiwalnej wprost nie do przecenienia.


Celem Konsorcjum jest nabywanie, ochrona i umożliwienie dostępu do wiedzy za pośrednictwem Internetu dla przyszłych pokoleń w każdym zakątku globu ziemskiego, promowanie globalnej wymiany i nawiązywanie międzynarodowych kontaktów. W związku z tym wyznaczyło ono sobie zadania zmierzające do umożliwienia ochrony kolekcji prezentowanych w Internecie poprzez ich archiwizację, zabezpieczenie i udostępnianie, czuwanie nad rozwojem i zastosowaniem wspólnych narzędzi, technik i standardów, w celu tworzenia międzynarodowych archiwów oraz zachęcanie narodowych bibliotek do prezentacji swoich zbiorów w sieci.


Członkowie Konsorcjum pracują w grupach roboczych poświęconych specjalistycznym zagadnieniom. Komitet techniczny czuwa nad projektami, które mają bezpośredni wpływ na strukturę stron internetowych (globalnej pajęczyny) oraz całą techniczną architekturę. Dzięki utworzeniu czterech grup roboczych zajmujących się ustalaniem standardów, gromadzeniem, dostępem oraz ochroną, możliwa jest zbieżność standaryzacji z działalnością praktyczną.


Pierwsza grupa robocza pracuje nad standardami zależnymi od kierunków i priorytetów proponowanych przez trzy pozostałe grupy. Obecnie prace są prowadzone nad procesem standaryzacji WARC. W przyszłości grupa zamierza się zająć innymi standardami, APIs, metadanymi oraz metrykami.


Głównym celem grupy zajmującej się procesem gromadzenia jest rozwój projektu Konsorcjum „smart crawler”, którego podstawowym zadaniem jest wykrywanie i unikanie mnożenia duplikatów zawartości stron internetowych.
Grupa zajmująca się dostępem do Internetu skupiona jest na inicjatywach, procedurach oraz narzędziach niezbędnych do uzyskania bezpośredniego dostępu i zapewnieniu korzystania z zasobów internetowych w przyszłości. Współcześnie coraz częściej mamy do czynienia z dokumentami elektronicznymi, gdzie liczy się przede wszystkim bezpośredni, szybki dostęp do informacji, w związku z czym trzeba podkreślić znaczenie tej grupy dla nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.


Natomiast grupa robocza zajmująca się ochroną zasobów internetowych poszukuje możliwości poszerzenia obecnych standardów ochrony i dostępu, niezbędnych do zarządzania archiwami stron internetowych. W zeszłej dekadzie przywiązywano wielką wagę do procesów pozyskiwania zasobów on-line, jako koniecznego warunku ich ochrony. Niestety, praca nad utrzymaniem długoterminowej dostępności pozostaje nieukończona. W tym samym czasie zaproponowano i zaimplementowano kilka innych rodzajów dostępu dla różnego rodzaju kolekcji cyfrowych. Grupa ochrony postawiła sobie zadanie zrelacjonowania sposobu polepszenia korzystania z archiwów internetowych oraz podjęła trud specjalnej charakterystyki tych archiwów internetowych, które mogą wymagać w przyszłości nowych sposobów dostępu.


Od swojego utworzenia do roku 2006 w ramach Konsorcjum zostały utworzone następujące grupy robocze:
1.    Grupa robocza struktury.
2.    Grupa robocza naukowych standardów.
3.    Grupa robocza narzędzi dostępu.
4.    Grupa robocza zarządzania zasobami.
5.    Grupa robocza „głębokiej sieci”.
6.    Grupa robocza metryk i testów.


Powstanie i działalność Konsorcjum w dobie intensywnego rozwoju Internetu oraz szeroko zakrojonej informatyzacji, kiedy informacja jest towarem samym w sobie, ma ogromne znaczenie.

Źródło: http://www.netpreserve.org

Tłumaczenie: Arkadiusz Zając

31.08.2007
strzałka do góry