Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Polskie Muzeum w Rapperswilu (Szwajcaria)
Polskie Muzeum w Rapperswilu (Szwajcaria)

Dnia 26 czerwca 2008 r. został przyjęty przez Radę Archiwalną przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych apel w sprawie ratowania Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Apel został opublikowany na stronie  Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (www.archiwa.gov.pl).


Muzeum jest zagrożone likwidacją. Dnia 24 czerwca 2008 r. odbyła się pierwsza debata rapperswilska poświęcona przyszłości zamku. Zarzuty odnoszące się do ekspozycji muzealnej padające ze strony grupy „Pro Schloss”,  są dosyć enigmatyczne. Na szczęście nie została podważona sama obecność muzeum na zamku, przeciwnie, akcentowano jego rolę w kultywowaniu związków polsko-szwajcarskich, międzynarodowy zasięg i popularność. Na szczególne pokreślenie zasługuje funkcja edukacyjna Muzeum.


W celu materialnego wsparcia działalności Muzeum Polskiego utworzona została w 1978 r. Fundacja Libertas. Fundacja posiada status instytucji zwolnionej od podatków i jako taka przyjmuje darowizny i legaty. Mimo dysponowania dość dużym kapitałem, Fundacja nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb placówki. W związku z tym Fundacja poszukuje w dalszym ciągu darczyńców gotowych wesprzeć finansowo Muzeum.


Historię Muzeum Polskiego w Rapperswilu można podzielić na trzy okresy, kiedy to działało ono w różnych formach w zależności od sytuacji politycznej w Polsce.


Obecne zbiory muzeum, prezentowane w kilku salach tematycznych, poświęcone są związkom polsko-szwajcarskim, historii polskich emigracji na Zachód, działalności Polaków w Szwajcarii, sylwetkom wielkich Polaków, walce Polaków za wiarę i wolność, sztuce polskiej, świadectwom kultury żydowskiej w Polsce, sztuce religijnej i folklorowi.


W ramach stałych ekspozycji obejrzeć można oprócz dzieł znanych polskich malarzy również 100 miniatur z ok. 1800 r.  oraz cenne starodruki.


Muzeum organizuje liczne wystawy okresowe, przede wszystkim sztuki polskiej, oraz koncerty, odczyty, sympozja, konferencje naukowe, propagując tym samym w Szwajcarii wiedzę o Polsce i jej kulturze.

Źródło: http://www.muzeum-polskie.org

21.08.2008
strzałka do góry