Archiwistyka_tlo
Dane osobowe w Internecie

Dane osobowe internautów są zazwyczaj gromadzone za pośrednictwem różnego rodzaju witryn i przeglądarek internetowych. Częstokroć nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wchodząc na dowolną stronę internetową, udostępniamy jej administratorowi informacje o naszym IP (adres, który identyfikuje nasz komputer w sieci) lub rodzaju używanego systemu operacyjnego.


Serwisy internetowe umożliwiają także gromadzenie informacji o użytkownikach poprzez automatyczną instalację na dyskach twardych naszych komputerów tzw. cookies (ang. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe pozwalające m. in. na gromadzenie informacji o naszej aktywności na danej stronie. Część z nich jest też wykorzystywana do wywoływania uprzednio podanych danych osobowych. Administratorzy stron poprzez przypisanie komputerowi jednoznacznego identyfikatora są w stanie utworzyć bazę danych poprzednich wyborów i preferencji użytkownika. Dzięki temu po dokonaniu zakupu w sieci, jeżeli internauta zdecyduje się na kolejny zakup, adres wysyłkowy pozostanie zapisany i wystarczy jedynie potwierdzenie jego użycia.


Serwisy internetowe gromadzą także informacje dobrowolnie i świadomie przekazane przez użytkownika podczas korzystania z danej witryny. Częstokroć takie informacje mają charakter danych osobowych, co oznacza iż pozwalają zidentyfikować konkretnego internautę i określić naszą tożsamość (imię, nazwisko, adres domowy, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem sieci, NIP, PESEL).


Powyższe dane chroni Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która w art. 7 mówi, iż przetwarzanie danych oznacza wszelkie operacje wykonywane na tych danych, co oznacza zarówno zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, jak i usuwanie danych. Ponadto Ustawa w art. 3 określa administratora danych, a w art. 37 stwierdza, iż do przetwarzania danych mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby przez niego upoważnione. W jej świetle także o sposobie i celach przetwarzania naszych danych osobowych decydujemy my sami. Natomiast w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę państwową bądź służbową zastosowanie ma Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.


Na zakończenie wypada wspomnieć, iż ostatnio coraz częściej również różne serwisy społecznościowe są monitorowane w celu zbierania naszych danych osobowych zawartych w profilach, co pozwala np. gromadzić pracodawcom informacje o potencjalnych kandydatach na dane stanowisko. W związku z tym informacje umieszczane w sieci powinny być dobrze przemyślane, prawdziwe i przedstawiać nas jako osoby kompetentne, rzetelne i wiarygodne. Pozwoli to uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Natomiast w żadnym wypadku nie należy zamieszczać w sieci informacji, które mogą zostać wykorzystane przeciwko nam tzn. o swoich wadach lub porażkach, lepiej po prostu takie rzeczy zachować dla siebie. Oczywiście w żadnym wypadku nie należy zamieszczać w sieci kompromitujących nas zdjęć. Niestety żyjemy w społeczeństwie nadzorowanym, co oznacza że jeśli chcemy uniknąć wielu przykrych niespodzianek, musimy uważać co mówimy (piszemy).

10.04.2008
strzałka do góry