Archiwistyka_tlo
Serwis www.moikrewni.pl

Dostępna już jest wersja BETA (testowa) serwisu www.moikrewni.pl, który pozwala na zupełnie bezpłatne, nieskomplikowane i bezpieczne stworzenie drzewa genealogicznego Państwa rodziny. Serwis ma charakter czysto rozrywkowy, w związku z czym nie jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo genealogią. Mimo to, serwis poprzez zabawę uczy, niejako rozbudzając zainteresowanie genealogią.


Osobom, które amatorsko zajmują się genealogią, realizując w ten sposób swoją pasję poznawczą, z pewnością pomocny będzie wydany w 1992 roku nakładem wydawnictwa Polonia „Przewodnik genealoga amatora” autorstwa Rafała T. Prinke. Natomiast wszystkim tym, którzy pragną profesjonalnie zajmować się genealogią, nieocenioną pomocą może okazać się opracowanie Włodzimierza Dworzaczka wydane w 1959 roku nakładem PWN pt. „Genealogia”.


Na pierwszym etapie przeprowadzanych na własną rękę poszukiwań genealogicznych należy uporządkować dokumenty z archiwum domowego, takie jak akty urodzenia, chrztu, bierzmowania, konfirmacji, świadectwa szkolne, legitymacje, dyplomy, dokumenty związane ze służbą wojskową, studiami, pracą, małżeństwem, akta własności, wycinki z gazet, pamiętniki, kalendarze, modlitewniki i książki z dedykacjami. W celu sporządzenia na podstawie zebranych danych drzewa genealogicznego można użyć wspomnianego wyżej serwisu www.moikrewni.pl.


Następnie można prowadzić dalsze poszukiwania w takich instytucjach, jak urzędy stanu cywilnego, parafie archiwa państwowe i kościelne, czy nawet biblioteki i muzea.


W celu ustalenia dalszych informacji o interesujących nas osobach należy przejrzeć akta metrykalne, księgi kościelne, spisy ludności, akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, placówek oświatowych, akta partii i stowarzyszeń, akta kancelarii okresu staropolskiego oraz akta instytucji powołanych do badania szlachectwa.


Wspomniany tutaj serwis posiada ciekawy interfejs, jest łatwy w obsłudze i, co szczególnie ważne dla archiwisty, gwarantuje ochronę danych osobowych. Ze względu na to, że serwis jest polskojęzyczną wersją bliźniaczego portalu zarejestrowanego w Niemczech, przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy uwzględnieniu Prawa o Ochronie Danych Osobowych Republiki Federalnej Niemiec i Ustaleń o Ochronie Danych Unii Europejskiej.


W związku z powyższym Państwa profil jest chroniony hasłem w sposób umożliwiający edytowanie zapisanych w nim danych osobowych wyłącznie zainteresowanej osobie. Jedynie uwzględnieni w Państwa drzewie genealogicznym rodziny upoważnieni są do jego oglądania. Oczywiście dane zawarte w Państwa profilu można również zastrzec.


Wszystkie ważniejsze regulacje dotyczące korzystania z serwisu, jego oferty, praw i obowiązków użytkowników oraz uregulowań prawnych, zostały omówione w Ogólnych Warunkach Handlowych.


Do dyspozycji użytkowników jest również forum, gdzie można wymieniać poglądy, wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i radami oraz szukać porad. Ponadto serwis oferuje mapę nazwisk oraz blog. Serwis posiada, włącznie z polską, dziewięć wersji językowych.


Na zakończenie trzeba wspomnieć, że standardowym formatem zapisu danych genealogicznych jest GEDCOM. Dla polskiego użytkownika ważne jest, aby dany program miał wersję polską, a co z tym związane, odczytywał polskie znaki diakrytyczne. Godnymi polecenia są tutaj bezpłatne programy w wersjach polskich, takie jak Brother’s Keeper czy Fzip Family Tree.

29.03.2008
strzałka do góry