Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Decyzja Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2002 r.
Decyzja Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2002 r.

Decyzja Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych.


Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. Nr 41 poz. 218) postanawia się, co następuje:


§ 1.
Wprowadza się w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów
Państwowych wskazówki metodyczne w sprawie uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego
przechowywanego w archiwach państwowych, stanowiące załącznik do decyzji.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Cały tekst decyzji w załączniku.

 

18.01.2007
strzałka do góry