Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskażówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych.


Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. Nr 41, poz. 218) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza   się   wskazówki   metodyczne   dotyczące   zasad   opracowania   fotografii   w archiwach państwowych, stanowiące załącznik do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Cały tekst decyzji nr 8 w załączniku.

18.01.2007
strzałka do góry