Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284).


Rozporządzenie określa warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej "dokumentacją", przez podmioty prowadzące działalność w dziedzinie przechowywania tej dokumantacji.

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

17.01.2007
strzałka do góry