Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240).


Podmioty, o których mowa w art. 51a ust. 1 i 2 ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach, które prowadzą działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i  płacowej  pracodawców  o  czasowym  okresie  przechowywania, pobierają opłaty za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji — w wysokości nie wyższej niż:

1) za sporządzenie kopii Świadectwa pracy — 17 zł;

2) za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż Świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia — 4 zł;

3) za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac — 4 zł.

Całt tekst rozporządzenia w załączniku.

17.01.2007
strzałka do góry